Mormorsrutor

Virkkurs för nybörjare 2011- 2012.

konstprojekt vinter 2011

"Minnen utan hem" 2010.

Näringsapparat

"Näringsapparat" 2010.

Docka exhibited at Konstslöjdsalong 2010, Arkitekturmuseet

"Docka" 2010.

Swan exhibited at Kulturen i Lund 2010

"Svan" 2010.

Bergen International Wood Festival 2010

"Wood Process 1.0" performed at Bergen International Wood Festival 2010. It recived a honorary mention by the jury.

I detta arkiv hittar man:
Pedagogiska projekt
Medverkan i utställningar
Samarbeten
Med mera...