Evelina Hartwig, f. 1983. Helsingborg.
Bor och utgår från Malmö.

Utställningar
2013 Konstmuseet i Norr, med Emma Österman.
2011-12 Kalmar konstmuseum, Sydosten.
2010 Skånes konstförenings höstsalong.
2010 Arkitekturmuseets konstsöjdssalong.
2010 Impro höstsalong.
2010 Kulturen Lund, Kreativa virkningar.
2008 Galleri Plan B, Växjö.
2007 Växjö Konsthall/Husvillan.
2006 Hjärtenholm Lantbruksmuseum.

Producerade utställningar.
Smålands museum, Pedagogiska avdelningen:
2009 Uppåt väggarna.
2008 Lek med mönster.
2008 I Konstnärens ateljé.
2008 Frukter på och av glas.

Samprocucerat med Johan Ekenberg
2006 Den portabla konsthallen, Hjärtenholms Lantbruksmuseum.
2007 Derrivé, Växjö Konsthall/Husvillan.

Just nu:
Sagoyoga

Anställningar
HELTID/DELTID:
2014- Biblioteksassistent Helsingborgs stadsbibliotek

2007-2010 Antikvarie/musei/konstpedagog Smålands museum.

TIMANSTÄLLD:
2010-2012 Museipedagog, Nordiska museet.
2010, 2012 Museipedagog, Skansen.
2006-2007 Studentambassadör, Växjö Universitet.
2006 Personlig assistent.

Uppdrag
2011-2013 Sagoyoga/Barnyoga.
2011-2013 Workshops, varierande tema. Bibliotek i Skåne.
2012 Skräp! Tekniska museet via Scenkonst Berglund.
2011-2012 Virkning för nybörjare, Happycolor.
2011 Medeltidsdagar, Helsingborgs bibliotek.
2010 Höstlov i underjorden, Verner Berglund, barnens underjordiska scen.
2010 Föreställning Enterprise, Unga Klara genom Smålands museum.


Utbildning
2004-2007 Programmet för kulturledare (Fil kand. Konstvetenskap),
Titel kandidatuppsats: Rum, konst, pedagogik - ett samspel.
Linné universitetet.

2009, 2013 Barnyogalärare, Kids yoga foundation.

2010 Barnkultur med inriktning mot bildterapi, 15hp.
Stockholms universitet.

2009 Produktdesign, textiltryck och mönster, 15 hp.
Linné Universitetet.

2006 Bild/bilddidaktik, 30 hp.
Linné Universitetet.

2005 Att skriva och läsa kulturkritik, 15 hp.
Linné Universitetet.
2003-2004 Konstvetenskap, Lunds universitet. 30 hp.