sagoyoga

Bokprojekt

animation

Animation

Sagoyoga är ett koncept där vi arbetar med att göra yoga tillgängligt för barn genom sagor. Både muntligt och visuellt. Sagoyogan byggs upp kring berättelser där man reser tillsammans i fantasin, både i tanke och genom rörelse. Den byggs upp med inspiration från yogans positioner. Syftet är att lyfta fram kopplingen mellan barn och natur på ett lekfullt och spännande sätt. Yogarörelser medverkar i längden till att ge barnen ökad balans, kroppskännedom och avslappning. Fokus ligger på att ge barnen en spännande och rolig upplevelse. De positiva effekterna kommer på köpet.


Vi klipper, klistrar, ritar, syr och digitaliserar.
Tillsammans med Emma Österman producerar jag en del av det visuella berättandet.

Sagoyoga

Emma Östermans hemsida

Elin Molanders hemsida