Skrapstaden

Illustration: Emma Rendel

skrap

Illustration: Emma Rendel

skrap


Skräp! Ett projekt av Scenkonstgruppen Berglund.

Skräp! är ett konstnärligt forskningsprojekt som utfördes våren 2012 i samarbete med Tekniska museet i Stockholm. Projektet riktar sig till barn i åk 4-6 som under en månads tid bjuds in till att bygga, bygga till och bygga om sin egen stad av återvinningsmaterial. Elförsörjningen skapas med hjälp av cykelgeneratorer som de vuxna får underhålla.  I takt med att staden växer och får nya lager väcks och diskuteras frågor kring miljö, stadsplanering och relationer mellan människor och platser. Hur kan man göra för att ta eller få plats och hur ger man andra plats?

Jag var ansvarig pedagog och höll i det praktiska arbetet med barnen i form av samtalet kring staden och konstnärliga skapandet.

Skräpstadens hemsida

Berglunds hemsida